สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๙๖.๐ MHz

ตารางออกอากาศประจำวัน ศุกร์

เวลา
รายการ
ผู้ดำเนินรายการ
ที่อยู่/เบอร์โทร
04.00-05.00
 ธรรมะจากยอดดอย  พระครูสังฆรักษ์ณัฏฐากรณ์  วัดพระธาตุดอยสุเทพ/0801280149
05.00-06.00
 สวดมนต์ทำวัตรเช้า  พระมหาวิษณุ จารุธมฺโม และคณะ  วัดเจ็ดริน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่/0871743558
06.00-07.00
 ธรรมะเพื่อประชาชน  พระครูสิริสุตาภิมนต์  วัดทุ่งหัวใหม่หัวช้าง
07.00-08.00
 ธรรมะจากยอดดอย  พระครูสังฆรักษ์ณัฏฐากรณ์  วัดพระธาตุดอยสุเทพ/0801280149
08.00-09.00
 ธรรมะวาไรตี้  สามเณรพนาวิน แดงจ่าม  วัดน้ำโจ้
09.00-10.00
 ธารธรรมทางสงบ  พระครูประภัศร์ชัยคุณ (คณะ)  วัดชัยสถาน+วัดเมืองวะ
10.00-11.00
 ธุระธรรมนำพ้น  หนานบุญเลิศ   วัดฝายหิน
11.00-12.00
 ธุระธรรมนำพ้น  หนานบุญเลิศ  วัดฝายหิน
12.00-13.00
 ธรรมะจากยอดดอย  พระครูสังฆรักษ์ณัฏฐากรณ์  วัดพระธาตุดอยสุเทพ/0801280149
13.00-14.00
 ธรรมะจากวัดยางกวง  พระมหาชัยวิชิต  วัดยางกวง
14.00-15.00
 ศึกษาธรรมนำสุข  พระวัชรินทร์ ปิยธมฺโม (คณะ)  วัดฝายหิน
15.00-16.00
 ธรรมะจากพระมหาสกุล  พระมหาสกุล มหาวิโร  -
16.00-17.00
 สุขใจในร่มธรรม  พระรัฐภูมิ ฐิตธมฺโม  วัดพระธาตุดอยสุเทพ
17.00-18.00
 สุขใจในร่มธรรม  พระรัฐภูมิ ฐิตธมฺโม   วัดพระธาตุดอยสุเทพ
18.00-19.00
 สวดมนต์ทำวัตรเย็น  พระเทพวรสิทธาจารย์  วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร
19.00-20.00
 ธรรมะจากวัดหนองป่าคั่ง  พระมหาแมน  วัดหนองป่าคั่ง
20.00-21.00
 แสงเทียนเสียงธรรม  พระมหาอดุลย์  วัดน้ำโจ้
21.00-22.00
 สวดมนต์พระกรรมฐาน  พระเทพวรสิทธาจารย์  วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร
22.00-23.00
 สาระธรรมยามดึก  พระสุวรรณเมธี  วัดพระธาตุศรีจอมทอง
23.00-00.00
 พระอภิธรรมยามดึก  พระครูภาวนาวิรัช  วัดร่ำเปิงตโปธาราม
00.00-04.00
 ธรรมะจากยอดดอย  ห้องส่งวัดพระธาตุดอยสุเทพ  วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร