สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๙๖.๐ MHz

ประวัติของสถานีโทรทัศน์ออนไลน์

พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ขอเชิญผู้ใจบุญ นมัสการพระพุทธจตุรมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 84 พรรษา ณ วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และ17 เมษายน 55 เช้า-บ่าย เนื่องในงานวันประเพณีทำบุญสืบชาตาปีใหม่เมือง มีพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสัพพัญญูเจ้า และสรงน้ำพระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 ณ วัดดอยสัพพัญญู อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพรียงกันขอเชิญท่านรับฟังสถานีวิทยุ วัดดอยสัพพัญญู FM 93.50 MHz 24 ชั่วโมงรับฟังทาง www.doisuthep.org ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม053295003 หรือ 0899993975 ( เกษตร เพชรสัมฤทธิ์ ภาพข่าว)

ข่าวสารทั่วไปของสถานี

ระฆังมงคล

ระฆังมงคล

ระฆังมงคล ด้านนอกกำแพงของพระบรมธาตุ มีระฆังเรียงรายอยู่สองข้าง คือด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ เมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนมัก... อ่านต่อ
พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระบรมธาตุ เป็นที่รวมรวมและแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญไว้ ภายในมีโบราณว... อ่านต่อ
วิหารพระพุทธ

วิหารพระพุทธ

วิหารพระพุทธชินสีห์สุวรรณเจดีย์ เป็นวิหารอยู่ด้านทิศใต้ของพระบรมธาตุ เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ เช... อ่านต่อ
วิหารครูบาศรีวิชัย

วิหารครูบาศรีวิชัย

ตั้งอยู่ด้านนอกของเขตพระบรมธาตุด้านทิศตะวันตก เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ผู้นำการสร้างทางข... อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมของสถานี

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา(๘)เป็ง

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา(๘)เป็ง

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา (๘) เป็งประจำปี ๒๕๕๔ ณ.วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารระหว่างวันที่ ๑๔-๑... อ่านต่อ
เชิญร่วมงานทำบุญสิริถนนศรีวิชัย

เชิญร่วมงานทำบุญสิริถนนศรีวิชัย

ขอเชิญสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านร่วมทำบุญในงาน สิริถนนศรีวิชัย เพื่อระลึกนึกถึงคุณงามวามดี ที่ครูบาศรีวิชัยได้ทำไว้ให้กับล้... อ่านต่อ